Han Bouwmeester

Gebruikersregistratie

Gebruikers registratie

 

Fijn dat u geïnteresseerd bent om u te registreren voor het HBN forum, de website waar gebruikers hun ervaringen delen met de fotohutten van Han Bouwmeester.

Het is de uitdrukkelijke doelstelling van dit forum om alle (potentiele) HBN foto hut gebruikers een actueel, volledig en representatief beeld te geven van de van de vogelstand door het jaar heen in de verschillende biotopen waarin deze vogelhutten zijn gerealiseerd. Het geeft tevens een goed beeld voor de aanstaande bezoeker wat er zoal te verwachten is, en kan helpen met de voorbereiding van je bezoek.

Registreren gaat eenvoudig door onderstaande  velden in te vullen. Echter,

1.    bovengenoemde doelstelling van dit forum alsmede

2.    bescherming tegen robot gefaciliteerde registratie met als doel de gegevens van de gebruikers van dit forum te bemachtigen en deze met spam of erger te bestoken

heeft het HBN forum team doen kiezen om als gebruikers naam

alleen echte namen toe te laten, voornaam, achternaam, of beide (eventueel een van beide afgekort), maar geen fantasienamen, schuilnamen of “nicknames”.

Veel plezier met het lezen en bijdragen aan het HBN forum, en wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan de unieke HBN vogel (dier) fotografie hutten.

Welkom en succes met uw registratie.

 


User registration

 

We are pleased that you are interested in registering for this forum, the website enabling users to share their experiences with the HBN photo shelters of Han Bouwmeester.

It is the explicit purpose of this forum to present the (potential) users of the HBN photo shelters with an up to date, complete and representative view of the bird population throughout the year for the various biotopes where these shelters have been realized. It also provides a good picture for the upcoming users, what to expect and prepare accordingly.

Registration is straightforward, by completing below data fields.

However,

1.    The above explicit purpose of this forum combined with

2.    The need for protection against robot assisted registration, with the purpose of obtaining forum user data (and flood these with SPAM or worse)

Have made the HBN team to decide to

only allow natural names, family name, first name or both (possibly with one of the two abbreviated), but not to allow nicknames or fancy names.

The HBN team wishes you a lot of fun using this website, and also welcomes you to visit the unique HBN bird (animal) photography shelters.

Welcome and success with registering.

 


Benutzer Registration

 

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Forum registrieren möchten. Auf dieser Website können Sie Ihre Erfahrungen mit den HBN-Foto Unterkünften von Han Bouwmeester teilen.

Es ist das explizite Ziel dieses Forums, den (potenziellen) Nutzern der HBN-Foto Unterkünfte einen aktuellen, vollständigen und repräsentativen Überblick über den Vogelbestand während des ganzen Jahres für die verschiedenen Biotope zu geben, in denen diese Foto Unterkünfte realisiert wurden. Es bietet auch ein gutes Bild für die kommenden Benutzer, was zu erwarten ist und sich entsprechend vorzubereiten.

Die Registrierung ist unkompliziert, indem Sie unterstehenden Datenfelder ausfüllen. Jedoch, wegen

1. Der oben genannte explizite Zweck dieses Forums in Verbindung mit

2. Die Notwendigkeit eines Schutzes vor robotergestützter Registrierung, um die Benutzerdaten des Forums zu erhalten (und diese mit SPAM zu überfluten oder noch schlimmer)

hat das HBN-Team entschlossen,

nur natürliche Namen, Familiennamen, Vornamen oder beides zuzulassen (möglicherweise mit einer der beiden abgekürzt), aber keine Spitznamen.

Das HBN-Team wünscht Ihnen viel Spaß bei der Nutzung dieser Website und begrüßt Sie auch zu den einzigartigen HBN-Vogel (Tier) Foto Unterkünften.

Herzlich Willkommen und Erfolg mit der Registrierung.

 

Annuleren